Cảnh sắc Ngọa Vân

 

 

Tĩnh lặng

Cảnh sắc núi Đá Chồng

Việc hàng ngày

Chốn linh thiêng - Tác giả: Phạm Hoài Nam (Hà Nội)

Hoàng hôn Ngọa Vân 

Tháp tổ

Vẻ đẹp Ngọa Long

Buổi sớm nơi thánh địa Phật Giáo Trúc Lâm

Đường lên Thánh Địa 

Bên tháp tổ Ngọa Vân

Miền đất Phật 

Đất trời Hòn Chồng - Tác giả: Lương Triệu Cơ (Hà Nội)

Hoàng hôn thiền định

Đường lên Ngọa Vân - Tác giả: Nguyễn Đức Tùy (Quảng Ninh)

icon icon icon

Giỏ hàng

Danh sách so sánh