Thư mời về dự lễ vu lan báo hiếu tại chùa am Ngọa Vân…!

Hằng năm cứ đến tháng 7 âm lịch,hàng Phật tử lại hân hoan đón mừng Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu. Vâng theo lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên hướng dẫn hàng Phật tử thiết lễ cúng dàng Tam Bảo, cầu nguyện cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời đã quá vãng được siêu sinh tịnh độ và cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ

Trong tinh thần tri ân và báo ân đó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL2562 – DL.2018.

Thời gian : 14h00, ngày 21/8/2018 ( tức ngày 11 tháng 7 năm Mậu Tuất  )

Địa điểm : Chùa Ngọa Vân, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh kính mời quý Đại Biểu, quý Phật tử quang lâm tham dự và chứng minh. Tạo duyên lành cho nhà chùa hoàn thành Phật sự báo Phật ân đức muôn một.

Nam Mô Đại Hiến Mục Kiền Liên Bồ Tát

Thượng Tọa : Thích Thanh Quyết