Thư mời về dự lễ đúc tượng Tam Tổ Trúc Lâm và Tam tòa Thánh Mẫu chùa Ngọa Vân.

GIÁO HỘI PGVN TỈNH QUẢNG NINH

BAN TRỊ SỰ

                     Số: 112/GM – BTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Quảng Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

                                     

     GIẤY MỜI

tham dự lễ đúc tượng Tam Tổ Trúc Lâm và Tam tòa Thánh Mẫu

chùa Ngọa Vân, thị xã Đông Triề, tỉnh Quảng Ninh

 

Chùa Ngọa Vân, nơi Nhập Niết Bàn của Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nằm trong quần thể di tích nhà Trần tại Đông Triều đã được nhà nước xếp hạng khu di tích Quốc gia đặc biệt.

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ninh trân trọng kính mời Quý vị đại biểu về dự lễ đúc tượng Tam Tổ Trúc Lâm và Tam tòa Thánh Mẫu chùa Ngọa Vân.

Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 10 năm 2018.

                   (tức ngày 12 tháng 9 năm Mậu Tuất)

Địa điểm:   Khu di tích chùa Trung – chùa Ngọa Vân, thôn Tây Sơn,

                   xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Kính mong Quý Đại biểu và Phật tử hoan hỷ phát tâm công đức và quang lâm về dự góp phần xây dựng chùa Ngọa Vân thành công viên mãn.

Rất vinh dự được cung tiếp!

BAN TRỊ SỰ TRƯỞNG BAN

  

                      Thượng tọa Thích Thanh Quyết