Thông báo Archives - Ngọa Vân Am

NGỌA VÂN, THÁNH ĐỊA CỦA PHẬT GIÁO TRÚC LÂM (Kỳ I)

Đức vua Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, sau khi nhường ngôi, xuất gia tu hành khổ hạnh lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, xưng là Trúc Lâm Đại sĩ. Cuối đời ông tu và hóa tại Ngọa Vân am. Năm 2007, chúng tôi có cơ may […]

Read More »

Thông báo tạm dừng bảo trì bảo dưỡng hệ thống cáp treo Ngọa Vân

  Tạm ngừng phục vụ để bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Cáp treo Ngọa Vân Với mong muốn phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của du khách, Ban quản lý Cáp treo Ngọa Vân sẽ tiến hành thử tải công suất và tổng kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cáp treo Ngọa Vân […]

Read More »

Thông báo tạm dừng phục vụ cáp treo trong 2 ngày từ ngày 15 đến hết ngày 16/8/2018

Căn cứ vào dự báo thời tiết cập nhật về cơn bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp vào vùng biển Quảng Ninh trải dài tới Nam Định. Để đảm bảo an toàn cho việc di chuyển qua cáp và đảm bảo an toàn về thiết bị. Do đó, Ban quản lý Cáp treo Ngọa […]

Read More »