LIÊN HỆ - Ngọa Vân Am

LIÊN HỆ

Mọi thông tin xin liên hệ với Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Tâm Đức:

Địa chỉ: Thôn Trại Lốc 1, xã An Sinh, Thị xã  Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0934.611.080/ 0358.817.186

Email: Pkd.captreongoavan@gmail.com 

Facebook: facebook.com/captreongoavan.qn

Ban quản lý Chùa Ngọa Vân

Địa chỉ: 

Phụ trách:

Điện thoại: