Danh thắng Ngọa Vân Archives - Ngọa Vân Am

NGỌA VÂN, THÁNH ĐỊA CỦA PHẬT GIÁO TRÚC LÂM (Kỳ I)

Đức vua Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, sau khi nhường ngôi, xuất gia tu hành khổ hạnh lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, xưng là Trúc Lâm Đại sĩ. Cuối đời ông tu và hóa tại Ngọa Vân am. Năm 2007, chúng tôi có cơ may […]

Read More »