GIỚI THIỆU - Ngọa Vân Am

GIỚI THIỆU

Công ty Cổ Phần Du Lịch Ngọa Vân – Hồ Thiên

 

   Công ty Cổ phần Du lịch Ngọa Vân – Hồ Thiên  chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và du lịch tâm linh, tuy là công ty mới thành lập nhưng Ngọa Vân – Hồ Thiên định hướng xây dựng thành một công ty lớn đa ngành nghề, có ưu thế về du lịch tâm linh do gắn liền với những di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của Việt Nam.  

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn:

Với niềm tin sâu sắc và khát vọng tiên phong mãnh liệt, Công ty Cổ phần Du lịch Ngọa Vân – Hồ Thiên  phấn đấu trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín và đáng tin cậy cho du khách, lấy hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch làm trọng tâm chiến lược để phát triển và thúc đẩy du lịch tại khu di tích lịch sử văn hóa Nhà Trần ở Quảng Ninh.

Sứ mệnh:

– Đối với khách hàng: Luôn cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, độc đáo nhất phù hợp với nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng. Các dịch vụ  hướng dẫn, vận chuyển xe điện, cáp treo, nhà hàng được phục vụ chuyên nghiệp mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn và hài lòng.

– Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, bình đẳng, tạo điều kiện có thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

– Đối với xã hội: Hoạt động hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, có đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng và môi trường.

Giá trị cốt lõi:

  • Phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm.
  • Coi trọng chất lượng dịch vụ.
  • Đề cao tính hiệu quả trong công việc.
  • Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và coi trọng sự trung thành.
  • Thượng tôn pháp luật và kỷ luật.